-Φωτοτυπίες

-Αρχιτεκτονικά Σχέδια

-Αφίσες

-Σκανάρισμα μεχρι Α0 και απεριόριστο μήκος

-Πλαστικοποίηση (υγρή, ψυχρή και ζεστή)

-Βιβλιοδεσία

-Αυτοκόλλητα για διάφορες χρήσεις

-Εισιτήρια

-Σφραγίδες